Baneris per visą ilgį tituliniame psl. - nuo 1.8.0.0. versijos

Reklaminiai skydeliai (baneriai) gali būti atvaizduojami tituliniame puslapyje per visą puslapio ilgį. Jie gali būti besikeičiantys arba ne, kai atvaizduojama viena nuotrauka.

Skydelis gali turėti nuorodą - t.y. jį paspaudus atsidaro kategorijos, akcijos ar kiti puslapiai.

 

Kaip atrodo?

 

Kaip aktyvuoti?

1. Pasiruošti paveiksliuką, kurio ilgis 1980 px. Aukštis gali būti bet koks. Rekomenduojame nedėti labai plataus, nes pirkėjas užėjęs į svetainę matys tik header dalį ir paveiksliuką (taigi pavyzdžiui 300 px)

2. Sukurti reklaminių skydelių užsakovą arba naudoti vieną iš esamų - ši funkcija reikalinga, jei parduodate reklaminę vietą savo parduotuvėje ir Jums svarbu fiksuoti užsakovą

2. Sukurti reklaminių skydelių kategoriją arba naudoti vieną iš esamų - joje bus talpinami reklaminiai skydeliai

3. Patalpinti reklaminius skydelius - įkelti savo paveiksliuką ar paveiksliukus

4. Sukurti reklaminio skydelio (banerio) moduliuką (jei tai statinis, nejudantis baneris)

5. Sukurti baneriuką "slider", kuris leistų atvaizduoti kelis skirtingus reklaminius skydelius toje pačioje vietoje ir jie keistųsi

 

1. Reklaminių skydelių užsakovas (klientas)

1.1. Viršutinėje meniu juostoje pasirinkite Komponentai > Reklaminiai skydeliai > Klientai.

1.2. Atsivėrusiame lange pamatysite jau egzistuojančius reklamų užsakovus. Galite redaguoti, išjungti ar trinti esamus klientus. Tai galite padaryti pažymėję varnele norimą klientą ir pasirinkę vieną iš viršuje esančių valdymo mygtukų.

1.3. Norėdami sukurti naują klientą, paspauskite mygtuką "Naujas".

1.4. Atsidariusiame naujo kliento kūrimo lange įveskite kliento kontaktinius duomenis.

1.5. Įvedę norimus duomenis paspauskite mygtuką "Saugoti".

2. Reklaminių skydelių kategorijos

Norint į svetainę įkelti reklaminį skydelį, pirmiausiai jam reikia sukurti arba priskirti kategoriją.

Norėdami sukurti naują kategoriją:

2.1. Viršutinėje meniu juostoje pasirinkite Komponentai > Reklaminiai skydeliai > Kategorijos.

2.2. Atsivėrusiame lange pamatysite jau egzistuojančias reklaminių skydelių kategorijas. Galite redaguoti, išjungti ar trinti esamas kategorijas. Tai galite padaryti pažymėję varnele norimą kategoriją ir pasirinkę vieną iš viršuje esančių valdymo mygtukų.

2.3. Norėdami sukurti naują kategoriją, paspauskite mygtuką "Naujas".

2.4. Atsidariusiame naujos kategorijos kūrimo lange įveskite kategorijos antraštę (būtina), taip pat galite įvesti papildomus parametrus:

Antraštė - kategorijos pavadinimas, kuris bus naudojamas pasirenkant ar priskiriant šią kategoriją (būtina).
Specialus pavadinimas - generuojamas automatiškai, įrašykite tik tuo atveju, jei norite nurodyti spec. pavadinimą rankiniu būdų.
Publikuotas - jei pažymėta 'Ne', ši kategorija ir jai priskirti reklaminiai skydeliai nebus matomi svetainės lankytojams.
Priėjimo lygis - nurodo kokio lygio vartotojai turi teisę matyti šios kategorijos reklaminius skydelius (Viešas - visi vartotojai, Registruotas - tik registruoti vartotojai, Specialus - svetainės administratoriai).

2.5. Įvedę norimus duomenis paspauskite mygtuką "Saugoti".

3. Reklaminio skydelio patalpinimas

3.1. Viršutinėje meniu juostoje pasirinkite Komponentas > Reklaminiai skydeliai > Skydeliai.

3.2. Norėdami sukurti naują reklaminį skydelį, paspauskite mygtuką "Naujas".

3.3. Atsidariusiame naujo skydelio kūrimo lange įveskite šiuos parametrus:
Vardas - skydelio pavadinimas, kuris bus naudojamas pasirenkant ar priskiriant šį skydelį (būtina).
Specialus pavadinimas - generuojamas automatiškai, įrašykite tik tuo atveju, jei norite nurodyti spec. pavadinimą rankiniu būdų.
Rodyti skydelį - jei pažymėta 'Ne', šis skydelis nebus matomas svetainės lankytojams.
Kategorijos - priskirkite reklaminiam skydeliui esama kategoriją, arba sukurkite naują (būtina).
Kliento vardas - nurodykite esamą arba sukurkite naują reklamos užsakovą.
Nupirkti parodymai - jei norite apriboti skydelio parodymą, įveskite kiek kartų jis turėtų būti parodytas klientams prieš jį išjungiant.
Paspaudimo URL - nuoroda, į kurią bus nukreipiamas lankytojas, paspaudęs ant reklaminio skydelio.
'Pasirinktinis skydelio kodas" galite įkelkiti savo HTML kodą.

3.4. Įvedę šiuos parametrus paspauskite mygtuką 'Saugoti' ekrano viršuje dešinėje.

4. Reklaminių skydelių modulio kūrimas

Norint atvaizduoti reklaminį skydelį, reikia sukurti modulį, kuriame jis bus atvaizduojamas. Tai galite padaryti taip:

4.1. Viršutiniame aministratoriaus valdymo meniu pasirinkite Išplėtimai > Modulių valdymas.

4.2. Paspauskite mygtuką "Naujas" ekrano viršuje. Atsiradusiame lange parinkite modulio tipą "Reklaminis skydelis" (banners).

 


Atsiradusiame naujo modulio konfigūracijos lange, skiltyje 'Smulkus aprašymas', įveskite šiuos parametrus:
Antraštė - modulio pavadinimas, kuris bus naudojamas pasirenkant ar priskiriant šį modulį.
Rodyti pavadinimą - nurodo ar rodyti svetainėje modulio antrašte (reklaminiams skydeliams rekomenduojame nustatyti "Ne")
Įjungtas - jei pažymėta 'Ne', šis modulis nebus matomas svetainės lankytojams.
Pozicija - nurodykite poziją puslapyje, kurioje bus rodomas modulis.

Jei modulis statinis, tada parinkite poziciją mega_slider

Jei modulis dinaminis (keičiasi keli paveiksliukai), tada parinkite poziciją slider_1, slider_2 ar slider_2, kurią reikės pažymėti slider modulyje


Rikiuoti - jei pasirinktoje modulio pozicijoje yra daugiau nei vienas modulis, parinkite po kurio modulio jis bus atvaizduojamas.
Priėjimo lygis - nurodo kokio lygio vartotojai turi teisę matyti šį modulį (Viešas - visi vartotojai, Registruotas - tik registruoti vartotojai, Specialus - svetainės administratoriai). Skiltyje "Meniu priskyrimas" nurodykite kokiuose meniu punktuose bus matomas pasirinktas modulis. Pvz. Jei norite, jog modulis butu matomas visoje svetainėje, pasirinkite 'Visi', jei norite, kad būtų matomas tik tam tikrose svetainės vietose, pasirinkite vieną ar daugiau (įspaudę klaviatūroje CTRL mygtuką) meniu punktus iš sąrašo.
Skiltyje "Modulio parametrai" nurodykite šiuos parametrus:
Atsiveriantis langas - galite pasirinkti kokiame lange atsivers skydelio nuoroda (rekomenduojame palikti nepakeistą).
Skaičiuoti - jei norite modulyje atvaizduoti daugiau nei vieną reklaminį skydelį, nurodykite skydelių skaičių.
Reklaminio skydelio klientas - pasirinkite norimo atvaizduoti skydelio klientą.
Kategorijos - pasirinkite norimo atvaizduoti skydelio kategoriją. Jei turi būti atvaizduota keletas skydelių, jie turi būti priskirti tai pačiai kategorijai.
Viršaus tekstas, Apačios tekstas - jei norite, kad virš arba po reklaminiu skydeliu būtų atvaizduojamas tekstas, įveskite jį šiuose laukuose.

 

4.3. Įvedę visus norimus parametrus paspauskite mygtuką Saugoti" viršutiniame valdymo meniu.

 

5. Reklaminių skydelių modulio "slider" kūrimas

Jei norite, kad Jūsų reklama būtų ne statinė, kada rodomas vienas paveiksliukas, o dinaminė, kada reklamos vietoje keičiasi keli paveiksliukai, tada 4 punkte kuriamame modulyje pažymėkite poziciją slider_1, slider_2 arba slider_3 ir atlikite žemiau aprašytus veiksmus.

Norint, kad reklaminis skydelis keistųsi, reikia sukurti papildomą "slider" modulį.

5.1. Viršutiniame aministratoriaus valdymo meniu pasirinkite Išplėtimai > Modulių valdymas.

     

5.2. Paspauskite mygtuką "Naujas" ekrano viršuje. Atsiradusiame lange parinkite modulio tipą "Slider" (banners).


5.3. Įvedame informaciją kaip pavyzdyje


5.4. Spaudžiame Saugoti
5.5. Jei banerio nematome, išvalome laikinają talpyklą: Įrankiai > Išvalyti talpyklą > sužymime visus ir Ištrinti.

Partnerių integracijos

Norėdami pamatyti konkrečios integracijos aprašymus, spauskite ant logotipo.