Statinių reklaminių skydelių kūrimas

Parduotuvėje galima kurti reklaminius skydelius tokio dydžio, kokio norime ir juos atvaizduoti norimoje pozicijoje. Reklaminiai skydeliai gali būti statiniai. Galite reklamines pozicijas pardavinėti kitiems klientams už fiksuotus banerio parodymus.

1. Sukurkite reklaminio skydelio klientą

Kuriant reklaminį skydelį, reikia nurodyti reklamos užsakovą. Norėdami sukurti naują reklamos užsakovą:

 1. Viršutinėje meniu juostoje pasirinkite Komponentai > Reklaminiai skydeliai > Klientai.
 2. Atsivėrusiame lange pamatysite jau egzistuojančius reklamų užsakovus. Galite redaguoti, išjungti ar trinti esamus klientus. Tai galite padaryti pažymėję varnele norimą klientą ir pasirinkę vieną iš viršuje esančių valdymo mygtukų.
 3. Norėdami sukurti naują klientą, paspauskite mygtuką "Naujas".
 4. Atsidariusiame naujo kliento kūrimo lange įveskite kliento kontaktinius duomenis.
 5. Įvedę norimus duomenis paspauskite mygtuką "Saugoti".

2. Sukurkite reklaminio skydelio kategoriją

Norint į svetainę įkelti reklaminį skydelį, pirmiausiai jam reikia sukurti arba priskirti kategoriją.

Norėdami sukurti naują kategoriją:

 1. Viršutinėje meniu juostoje pasirinkite Komponentai > Reklaminiai skydeliai > Kategorijos.
 2. Atsivėrusiame lange pamatysite jau egzistuojančias reklaminių skydelių kategorijas. Galite redaguoti, išjungti ar trinti esamas kategorijas. Tai galite padaryti pažymėję varnele norimą kategoriją ir pasirinkę vieną iš viršuje esančių valdymo mygtukų.
 3. Norėdami sukurti naują kategoriją, paspauskite mygtuką "Naujas".
 4. Atsidariusiame naujos kategorijos kūrimo lange įveskite kategorijos antraštę (būtina), taip pat galite įvesti papildomus parametrus:
  Antraštė - kategorijos pavadinimas, kuris bus naudojamas pasirenkant ar priskiriant šią kategoriją (būtina).
  Specialus pavadinimas - generuojamas automatiškai, įrašykite tik tuo atveju, jei norite nurodyti spec. pavadinimą rankiniu būdų.
  Publikuotas - jei pažymėta 'Ne', ši kategorija ir jai priskirti reklaminiai skydeliai nebus matomi svetainės lankytojams.
  Priėjimo lygis - nurodo kokio lygio vartotojai turi teisę matyti šios kategorijos reklaminius skydelius (Viešas - visi vartotojai, Registruotas - tik registruoti vartotojai, Specialus - svetainės administratoriai).
 5. Įvedę norimus duomenis paspauskite mygtuką "Saugoti".

3. Sukurkite reklaminį skydelį

 1. Viršutinėje meniu juostoje pasirinkite Komponentas > Reklaminiai skydeliai > Skydeliai.
 2. Norėdami sukurti naują reklaminį skydelį, paspauskite mygtuką "Naujas".
 3. Atsidariusiame naujo skydelio kūrimo lange įveskite šiuos parametrus:
  Vardas - skydelio pavadinimas, kuris bus naudojamas pasirenkant ar priskiriant šį skydelį (būtina).
  Specialus pavadinimas - generuojamas automatiškai, įrašykite tik tuo atveju, jei norite nurodyti spec. pavadinimą rankiniu būdų.
  Rodyti skydelį - jei pažymėta 'Ne', šis skydelis nebus matomas svetainės lankytojams.
  Kategorijos - priskirkite reklaminiam skydeliui esama kategoriją, arba sukurkite naują (būtina).
  Kliento vardas - nurodykite esamą arba sukurkite naują reklamos užsakovą.
  Nupirkti parodymai - jei norite apriboti skydelio parodymą, įveskite kiek kartų jis turėtų būti parodytas klientams prieš jį išjungiant.
  Paspaudimo URL - nuoroda, į kurią bus nukreipiamas lankytojas, paspaudęs ant reklaminio skydelio.
  'Pasirinktinis skydelio kodas" galite įkelkiti savo HTML kodą.

Įvedę šiuos parametrus paspauskite mygtuką 'Saugoti' ekrano viršuje dešinėje.

 

4. Sukurkite modulį, kuris atvaizduos reklaminį skydelį

Norint atvaizduoti reklaminį skydelį, reikia sukurti modulį, kuriame jis bus atvaizduojamas. Tai galite padaryti taip:

 1. Viršutiniame aministratoriaus valdymo meniu pasirinkite Išplėtimai > Modulių valdymas.
 2. Paspauskite mygtuką "Naujas" ekrano viršuje. Atsiradusiame lange parinkite modulio tipą "Reklaminis skydelis".

 3. Atsiradusiame naujo modulio konfigūracijos lange, skiltyje 'Smulkus aprašymas', įveskite šiuos parametrus:
  Antraštė - modulio pavadinimas, kuris bus naudojamas pasirenkant ar priskiriant šį modulį.
  Rodyti pavadinimą - nurodo ar rodyti svetainėje modulio antrašte (reklaminiams skydeliams rekomenduojame nustatyti "Ne")
  Įjungtas - jei pažymėta 'Ne', šis modulis nebus matomas svetainės lankytojams.
  Pozicija - nurodykite poziją puslapyje, kurioje bus rodomas modulis.
  Rikiuoti - jei pasirinktoje modulio pozicijoje yra daugiau nei vienas modulis, parinkite po kurio modulio jis bus atvaizduojamas.
  Priėjimo lygis - nurodo kokio lygio vartotojai turi teisę matyti šį modulį (Viešas - visi vartotojai, Registruotas - tik registruoti vartotojai, Specialus - svetainės administratoriai).
 4. Skiltyje "Meniu priskyrimas" nurodykite kokiuose meniu punktuose bus matomas pasirinktas modulis. Pvz. Jei norite, jog modulis butu matomas visoje svetainėje, pasirinkite 'Visi', jei norite, kad būtų matomas tik tam tikrose svetainės vietose, pasirinkite vieną ar daugiau (įspaudę klaviatūroje CTRL mygtuką) meniu punktus iš sąrašo.
 5. Skiltyje "Modulio parametrai" nurodykite šiuos parametrus:
  Atsiveriantis langas - galite pasirinkti kokiame lange atsivers skydelio nuoroda (rekomenduojame palikti nepakeistą).
  Skaičiuoti - jei norite modulyje atvaizduoti daugiau nei vieną reklaminį skydelį, nurodykite skydelių skaičių.
  Reklaminio skydelio klintas - pasirinkite norimo atvaizduoti skydelio klientą.
  Kategorijos - pasirinkite norimo atvaizduoti skydelio kategoriją.
  Viršaus tekstas, Apačios tekstas - jei norite, kad virš arba po reklaminiu skydeliu būtų atvaizduojamas tekstas, įveskite jį šiuose laukuose.
 6. Modulio Class Sufiksas - jei norite, kad skydelis butu atvaizduojamas tinkamai, būtina nurodyti Class sufiksą banner.
 7. Įvedę visus norimus parametrus paspauskite mygtuką "Saugoti" viršutiniame valdymo meniu.

E. parduotuvės nuomos paslaugos

Freeshop.lt nuomoja nuolat kuriamą ir tobulinamą SEO reikalavimus atitinkantį e. parduotuvės sprendimą. Nuomininkams teikiame visapusišką pagalbą e. parduotuvės valdymo klausimais: nemokamos konsultacijos e. paštu, klientų pagalbos svetainė, straipsniai ir seminarai.

Partnerių integracijos

Norėdami pamatyti konkrečios integracijos aprašymus, spauskite ant logotipo.