Teksto redaktorius informacijos įvedimui

El. parduotuvėje naudojamas TinyMCE tekstinis redaktorius.

Tekstinio redaktoriaus skydą sudaro 4 pagrindinės dalys:

  1. Teksto formatavimo įrankiai
  2. Teksto įvesties/atvaizdavimo langas
  3. HTML žymų atvaizdavimo laukas
  4. Papildomi mygtukai

Teksto formatavimo įrankiai

Teksto formatavimo įrankiai
Bold Pajuodina pasirinktą tekstą.
Italic Pasirinktą tekstą paverčia pasviruoju.
Underline Pabraukia pasirinktą teksta.
Strikethrough Perbraukia pasirinktą tekstą.
Align Left Lygiuoja tekstą kairėje.
Align Center Lygiuoja tekstą centre.
Align Right Lygiuoja tekstą dešinėje.
Align Full Pilnas teksto lygiavimas.
Styles Leidžia pasirinktam tekstui ar objektui priskirti CSS stilių.
Format Leidžia pasirinkti pažymėto teksto formatą.
Font family Leidžia pasirinkti pažymėto teksto šriftą.
Font size Leidžia pasirinkti pažymėto teksto šrifto dydį.
Teksto įkėlimo įrankiai
Cut Iškirpti pažymėtą tekstą.
Copy Nukopijuoti pažymėtą tekstą.
Paste Įkelti tekstą.
Paste as Plain Text Įkelti kaip paprastą tekstą.
Paste from Word Įkelti tekstą iš Microsoft Word.
Select All Pažymėti viską.
Teksto paieškos įrankiai
Find Šis įrankis skirtas paieškai teksto redaktoriaus lange.
Find/Replace Šis įrankis leidžia rasti ir pakeisti Jūsų pageidaujamą tekstą kitu tekstu.
Sąrašo įterpimo įrankiai
Unordered list
Šis įrankis leidžia į teksta įterpti sąrašą, kurio kiekvienas naujas punktas žymimas grafiniu paveikslėliu.
Ordered list Šis įrankis leidžia į tekstą sąrašą, kurio punktai numeruojami.
Teksto atitraukimas
Outdent Paslinkti eilutę į kairę.
Indent Paslinkti eilutę į dešinę.
Veiksmų atstatymas
Undo Šis įrankis leidžia atstatyti paskutinį atliktą veiksmą.
Redo Šis įrankis leidžia atstatyti grąžintą veiksmą (kai prieš tai buvo daroma 'Undo')
Įterpimo/redagavimo įrankiai
Insert/Edit link Sukurti redaguoti nuorodą.
Unlink Pašalinti pasirinktą nuorodą.
Insert/Edit anchor Sukurti žymą tekste, į kuria galimą nukreipti nuorodą. Paspaudus ant nuorodos, kuri kreipia į sukurtą žymą, tekstas automatiškai bus paslinktas žemyn/aukštyn iki pažymėtos vietos.
Insert/Edit image Šis įrankis leidžia į Jūsų tekstą įterpti paveikslėlį, taip pat keisti įvairius jo parametrus: dydį, aprašymą, CSS stilių ir k.t.
Cleanup messy code Šis įrankis išvalo iš Jūsų straipsnio nekorektišką kodą, kuris gali atsirasti redaguojant tekstą ar įkeliant jį iš kitų teksto redaktorių.
Help TinyMCE tekstinio redaktoriaus informacija ir pagalba.
Edit HTML Source Šis įrankis atvaizduoja ir leidžia redaguoti straipsnio HTML kodą.
Lentelių valdymo įrankiai
Inserts a new table Naujos lentelės įterpimo mygtukas.
Table row properties
Pasirinktos lentelės eilutės redagavimas.
Table cell properties Pasirinkto lentelės langelio redagavimas
Insert row before Įterpti naują eilutę virš pasirinktos.
Insert row after Įterpti naują eilutę po pasirinkta.
Delete row Ištrinti pasirinktą eilutę.
Insert column before Įterpti naują stulpelį prieš pasirinktą.
Insert column after Įterpti naują stulpelį po pasirinkto.
Remove column Pašalinti pasirinktą stulpelį.
Split merged table cells Išskirti sulietus lentelės langelius.
Merge table cells Sulieti pažymėtus lentelės langelius.
Insert horizontal ruler Įterpti horizontalų skirtuką.
Remove formatting Išvalyti pažymėtų stulpelių formatavimą.
Togle guidelines / invisible elements Įjungti / išjungti gaires ir nematomus elementus.
Kiti mygtukai
Subscript Formatuoti pasirinktą tekstą kaip indeksą.
Superscript Rodyti pasirinktą tekstą viršuje.
Insert custom character Įtepri nestandartinį tekstinį simbolį.
Emoticons Įterpti jaustuką.
Insert / edit embedded media Įkelti / redauoti įterpiamąją media.
Horizontal rule Horizontalus skirtukas.
Direction left to right Teksto kryptis iš kairės į dešinę.
Direction right to left Teksto kryptis iš dešinės į kairę.
Toggle fullscreen mode Įjungti / išjungti tekstinio redaktoriaus rodymą per visą ekraną.
Insert new layer Įterpti naują sluoksnį.
Move forward Perkelti pasirinktą sluoksnį į viršų.
Move backward Perkelti pasirinktą sluoksnį į apačią.
Toggle absolute positioning Įjungti / išjungti absoliutų pozicionavimą.
Edit CSS style Redaguoti pasirinkto elemento CSS stilių,
Visual control characters on/off Įjungti / išjungti vizualinės kontrolės simbolius.
Insert non-breaking space character Įterpti nepertaukiamo tarpo simbolį (&nbsc;)

Teksto įvesties / atvaizdavimo langas

Šiame lange rodomas straipsnio tekstas, taip pat jame galite redaguoti tekstą ir stebėti jo pasikeitimus.

PASTABA: tekstinio redaktoriaus teksto atvaizdavimas gali nežymiai skirtis nuo teksto atvaizdavimo Jūsų svetainėje, todėl visuomet rekomenduojame redaguotą tekstą peržiūrėti savo svetainėje.


HTML žymų atvaizdavimo laukas

Šiame lauke atvaizduojama kokios HTML žymės yra priskirtos Jūsų pasirinktam tekstui/elementui.


Papildomi mygtukai

Supaprastintas paveikslėlių įkėlimo į serverį ir įterpimo į straipsnį įrankis.
Įterpti "Naujas puslapis" žymą. Įterpus šią žymą, po to einantis tekstas atvaizduojamas naujame puslapyje.
Įterpti "Skaityti daugiau" žymą. Įterpus šią žymą, prieš ją einantis tekstas rodomas kaip įžanginis, o po jos einantis tekstas - kaip straipsnio pagrindis tekstas.
Įjungti išjungti grafinį straipsnio turinio atvaizdavimą. Paspaudus šį mygtuką straipsnio turinys atvaizduojamas HTML formatu.

E. parduotuvės nuomos paslaugos

Freeshop.lt nuomoja nuolat kuriamą ir tobulinamą SEO reikalavimus atitinkantį e. parduotuvės sprendimą. Nuomininkams teikiame visapusišką pagalbą e. parduotuvės valdymo klausimais: nemokamos konsultacijos e. paštu, klientų pagalbos svetainė, straipsniai ir seminarai.

Partnerių integracijos

Norėdami pamatyti konkrečios integracijos aprašymus, spauskite ant logotipo.